Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Увага! Відтепер документи в електронній формі для надання адмінпослуг слід подавати до НКЦПФР виключно через КІС.

22 лютого 2024 року Комісією прийнято рішення № 223 «Про особливості надання адміністративних послуг НКЦПФР у період дії воєнного стану».

 

Рішенням встановлено, що у період дії воєнного стану заява та документи для надання адміністративної послуги подаються до НКЦПФР:

у паперовій формі – на адресу: вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30,
м. Київ, 01010;

у електронній формі – засобами КІС за покликанням: kis.nssmc.gov.ua.

 

Заява та документи, подані у паперовій або електронній формі, повинні містити підпис заявника.

 

Підпис електронних документів, створених заявником в електронній формі або створених заявником як електронна копія паперового документа (сканкопія), здійснюється із застосуванням:

для юридичної особи – електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, який повинен містити ідентифікаційні дані юридичної особи – заявника, представником якого є уповноважена особа (повне або офіційне скорочення найменування та ідентифікаційний код юридичної особи);

для фізичної особи – електронного підпису заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, який повинен містити ідентифікаційні дані фізичної особи.

 

У випадках подання заяви та документів засобами КІС взаємодія між НКЦПФР і заявником здійснюється засобами КІС відповідно до документу нормативно - технічного характеру, затвердженого НКЦПФР.

Підтвердженням отримання заявником повідомлень, листів, адміністративних актів НКЦПФР засобами КІС є відображення реєстраційних реквізитів (номер та дата) у журналі КІС, що є доступним заявнику та ведеться відповідно до документу нормативно - технічного характеру затвердженого НКЦПФР.

 

3. У разі якщо заяву та документи подано з порушенням вимог пунктів 1 та 2 цього рішення уповноважена особа НКЦПФР приймає рішення про залишення заяви без руху, про що заявнику протягом трьох робочих днів за підписом такої особи надсилається повідомлення з обґрунтуванням, у спосіб, яким подано заяву та документи.

У повідомленні про залишення заяви без руху зазначаються виявлені недоліки з посиланням на порушені вимоги законодавства, спосіб та строк усунення недоліків, а також способи, порядок та строки оскарження рішення про залишення заяви без руху.

У повідомленні НКЦПФР встановлює строк для усунення заявником виявлених недоліків, який складає три робочі дні.

У разі якщо заявник усунув виявлені недоліки у строк, встановлений НКЦПФР, заява та документи вважаються поданими в день їх первинного подання. При цьому строк розгляду справи продовжується на строк залишення заяви без руху, оплата за надання адміністративної послуги додатково не вноситься.

Повторне залишення без руху заяви, в якій усунуто виявлені недоліки, не допускається.

 

 

Нагадаємо, що Вимоги до застосування засобів інтегрованої підсистеми надання адміністративних послуг в електронній формі КІС у якості офіційного каналу зв’язку, встановлені НКЦПФР Рішенням № 1444 від 22.12.2023р.

 

Рішення набуло чинності 23.02.2024 – з дня наступного за днем його опублікування на офіційному сайті Комісії.

Поділитись: