Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Щодо перебування цінних паперів у списку активів, допущених до торгів на регульованому фондовому ринку

27.02.2024 НКЦПФР прийнято рішення №227 «Щодо перебування цінних паперів у списку активів, допущених до торгів на регульованому фондовому ринку».

 

Цим рішенням встановлено, що тимчасово на період дії воєнного стану, не застосовуються норми, встановлені абзацами другим, третім пункту 2 розділу V Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394.

 

2. Заявка про допуск цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку (до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру) подається емітентом цінних паперів в процесі емісії за умови дійсності проспекту цінних паперів відповідно до частини першої статті 100 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Заявка про допуск цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку (до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру) подається емітентом цінних паперів щодо викуплених цінних паперів та оферентом цінних паперів за умови дійсності проспекту цінних паперів відповідно до частини першої статті 100 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» у разі якщо такі цінні папери не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку іншого оператора регульованого ринку (не включено до біржового реєстру іншої фондової біржі).

 

3. Подальше перебування цінних паперів (крім цінних паперів іноземних емітентів) у списку активів, допущених до торгів на регульованому фондовому ринку (у біржовому реєстрі цінних паперів) можливе за умови дотримання вимог щодо розкриття емітентом таких цінних паперів інформації відповідно до вимог, встановлених статтями 124–128 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (з урахуванням вимог, встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 січня 2024 року № 98 «Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів, особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами та радниками з корпоративних прав під час дії воєнного стану в Україні»).

 

Рішення № 227 набуде чинності з 28.02.2024 – з дня наступного за днем його опублікування на офіційному вебсайті НКЦПФР.

Поділитись: