Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

ПАРД одержала відповідь на запит щодо проблемних питань, які виникають при здійсненні депозитарної діяльності

У зв’язку із значною кількістю запитів, що виникають під час провадження депозитарної діяльності, ПАРД звернулась до НКЦПФР із такими питаннями:

1.           За якими змістом та за формою яких додатків слід подати до НКЦПФР відомості у разі зміни у керівних посадових осіб/фахівців ліцензіата/контролерів ліцензіата (фізичних осіб) ідентифікаційних даних, зокрема, заміни паспорту, зміни місця проживання тощо?

2.           Чи потрібно у разі зміни ідентифікаційних даних особи (зокрема: заміни паспорту, зміни місця проживання фізичної особи, чи зміна місцезнаходження юридичної особи тощо) подавати відповідну анкету щодо ділової репутації фізичної особи/ юридичної особи/ контролера (додаток 9/додаток 10/ додаток 11), якщо відомості щодо ділової репутації такої особи не зазнали змін?

3.           Чи потрібно ліцензіату протягом дії воєнного стану подавати довідку у формі додатку 16 до Ліцензійних умов у разі допущення керівником до вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, працівників без відповідного сертифікату, або дія сертифікату яких закінчилася протягом дії воєнного стану?

4.           Про зміни якої саме інформації та за якою формою слід повідомляти НКЦПФР на виконання норм підпункту 16) п. 6. Розділу IV Ліцензійних умов, з огляду на те, що ліцензійними умовами не передбачено подання анкети ділової репутації фізичної особи – власника істотної участі ліцензіата, а додаток 5 до Ліцензійних умов, на який посилається норма, не передбачає інших даних щодо фізичної особи – власника істотної участі ліцензіата, окрім її прізвища, імені та по-батькові?

 

У своїй відповіді Комісією зроблено акцент на необхідності чіткого виконання профучасником вимог Ліцумов, а саме щодо строків, змісту та форм подання інформації, щодо якої слід інформувати Комісію.

В той же час слід враховувати норми Порядку здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам у період дії воєнного стану (далі – Порядок), затвердженого Рішенням НКЦПФР від 11.11.2022 № 1339, який застосовується щодо посадових осіб, визначених у п. 1 Порядку, обраних/призначених на посаду в період дії воєнного стану.

Також з відповіді приходимо до висновку, що у разі зміни інформації щодо керівних посадових осіб, фахівців ліцензіата та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність, навіть якщо особи, допущені до безпосередньої діяльності не мають сертифіката, така інформація має бути подана до Комісії у формі додатку 16 Ліцензійних умов.

А у разі змін інформації про власника істотної участі - фізичної особи у ліцензіаті, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника ліцензіата, який не є контролером, має надаватися у формі додатку 6 (анкета фізичної особи) до цих Ліцензійних умов. У відповіді зазначено, що текст підпункту 16) пункту 6 розділу ІV Ліцензійних умов містить технічну помилку.

Із повним текстом запиту та відповіддю Комісії можна ознайомитись у роздалі Питання-Відповіді за посиланням.

Поділитись: