Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Зміни до розрахунку нормативу ліквідності активів

НКЦПФР від 04.03.2024 прийнято Рішення №253, яким внесено зміни до Рішення Щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

 

Рішенням №253 від 04.03.2024 СКАСОВАНО попередні зміни до розрахунку нормативу ліквідності активів, а саме щодо нового підходу про включення до чисельника формули ОВДП та ОЗДП, а також СКАСОВАНО необхідність використання інформаційних джерел Bloomberg та Thomson Reuters для визначення справедливої ціни ОЗДП.

Нагадаємо, що попередньо ПАРД неодноразово проведено робочі зустрічі з предстаниками НКЦПФР, членами ПАРД та незалежними експертами, а також надісланні численні запити до НКЦПФР щодо скасування вищенаведених норм.

 

 

Зазначаємо, що Рішенням №253 від 04.03.2024 внесено наступні зміни, а саме, що Комісія здійснюватиме розгляд плану заходів в процесі адміністративного провадження, який розпочинається з дня отримання Комісією заяви про погодження плану заходів. За результатами розгляду плану заходів приймається адміністративний акт у формі рішення Комісії про його погодження або про відмову в погодженні на підставах, визначених пунктом 11 Рішення №1221, який протягом 3 робочих днів з дня його прийняття доводиться до відома заявника з урахуванням вимог, визначених пунктом 13 Рішення №1221. Рішення Комісії про погодження або про відмову в погодженні плану заходів має відповідати вимогам до змісту адміністративного акту, встановленим статтею 71 Закону про адмінпроцедуру.

Внесені зміни також щодо відмови в погодженні плану заходів.

 

Також, відповідно до нових змін, професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків повинні мати особистий кабінет у комплексній інформаційній системі (далі – КІС) Комісії.

Взаємодія між професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків та Комісією щодо погодження плану заходів здійснюється шляхом направлення електронних повідомлень через особистий кабінет в КІС з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг засобами та відповідно до вимог, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру, інформація про який оприлюднена на офіційному вебсайті Комісії.

 

Детальніше із Рішенням №253 від 04.03.2024 можна ознайомитись за посиланням.

 

Поділитись: