Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Закон щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємствами підписаний Президентом

8 березня 2024 року, набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава».

 

Ухвалення закону є також частиною євроінтеграційного процесу та програми з МВФ.

Закон передбачає, що уряд має розробити Політику державної власності. Це стратегічний документ, що визначає, з якою метою держава володіє підприємствами, які компанії є стратегічними та їх важливо залишити у держвласності, а які — передати на приватизацію.

Політика державної власності визначатиме, зокрема, плани щодо приватизації об'єктів права державної власності.

Законом визначено, що для керівництва господарською діяльністю підприємства власники безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає виконавчий орган (одноосібний чи колегіальний) підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді (у разі її утворення). Керівник підприємства (одноосібний виконавчий орган), головний бухгалтер, голова та члени наглядової ради (у разі її утворення), голова та члени колегіального виконавчого органу підприємства є посадовими особами такого підприємства. Статутом підприємства посадовими особами підприємства можуть бути визнані й інші особи. Посадові особи підприємства мають обов'язки перед підприємством, передбачені законом, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління підприємством (фідуціарні обов'язки).

У підприємствах, у яких утворення наглядової ради не є обов'язковим відповідно до застосовного законодавства, за рішенням уповноваженого органу управління може бути створена однорівнева структура управління відповідно до порядку, передбаченого Законом України "Про акціонерні товариства". У разі створення однорівневої структури управління до ради директорів застосовуються усі положення Кодексу щодо наглядової ради, а до невиконавчого члена ради директорів - усі положення Кодексу щодо члена наглядової ради.

Законом вносяться зміни до норм  Закону України "Про управління об'єктами державної власності, та визначається, що державне майно, яке перебуває на балансі державних унітарних підприємств, установ, організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що не підлягають приватизації, яке не входить до складу єдиного майнового комплексу, що забезпечує основні види діяльності таких державних унітарних підприємств, установ, організацій, господарських товариств та більше трьох років не використовується у виробничій діяльності і подальше його використання не планується, може бути відчужено на конкурентних засадах згідно із законом шляхом його приватизації.

Державні підприємства, у тому числі господарські товариства (крім банків), у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, здійснюють залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов'язаннями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, здійснюють залучення внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов'язаннями - за погодженням з органом виконавчої влади, який здійснює функції управління державною власністю. Порядок таких погоджень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Річна фінансова звітність державного унітарного підприємства підлягає обов'язковій перевірці суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до законодавства.

Детальніше з текстом Закону можна ознайомитись – тут.

Поділитись: