Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Зазнав змін Порядок виконання профучасниками рішень РНБО про застосування персональних санкцій

08 березня 2024 року набрало чинності Рішення НКЦПФР № 130 від 01.02.2024р. «Про затвердження Змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 "Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Рішення № 130 від 01.02.2024 було зареєстровано в Мінюсті та офіційно опубліковано в Офіційному віснику України, 07.03.2024, № 22, ст. 1469.

 

Змінами розширено перелік дій, які мають здійснити профучасники після набрання чинності Указом Президента України, яким введено в дію певне рішення РНБО України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до такого рішення РНБО.

Серед інших обмежувальних дій, профучасники відповідно до своїх внутрішніх документів мають встановлювати наявність/відсутність серед клієнтів, депонентів / власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою (далі - власники), їх представників, фізичних та юридичних осіб:

·                 зазначених у санкційному списку, до яких застосовано санкції;

·           щодо активів яких особи, зазначені у санкційному списку, до яких застосовано санкцію "блокування активів у новій редакції", можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (далі - підконтрольна особа).

 

Для реалізації чого  профучасники здійснюють:

аналіз інформації про осіб, зазначених у санкційному списку, що міститься у санкційному списку, всіх наявних даних/інформації, що є в їх розпорядженні, включаючи дані, що містяться у відкритому доступі в офіційних та інших надійних джерелах інформації;

задля виявлення підконтрольних осіб аналіз наявних даних/інформації щодо структури власності, корпоративного управління клієнтів, депонентів, а також, за можливості перевірки, - їх ділових зв'язків з особами, до яких застосовано санкцію "блокування активів у новій редакції" (включаючи власників істотної участі, кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, депонентів);

у разі недостатності даних для однозначного встановлення особи власника/клієнта, з яким укладено договір про надання фінансових послуг, як особи, зазначеної у санкційному списку, уточнення інформації про таку особу згідно із законодавством шляхом звернення за отриманням додаткової інформації/уточнень щодо такої особи до ініціаторів застосування санкцій, зазначених у відповідних рішеннях РНБО.

За результатом проведеного ґрунтовного аналізу та уточнення інформації з метою підтвердження/спростування того, що власник/клієнт, з яким укладено договір про надання фінансових послуг, представник такого власника/клієнта є особою, зазначеною у санкційному списку, та/або підконтрольною особою, документуванням проведеної роботи (вжитих заходів) в письмовій формі, професійний учасник ринків капіталу приймає обґрунтоване рішення щодо реалізації санкцій.

Також більш розширено виписано дії при застосуванні кожної окремої санкції як для депозитарних установ та Центрального депозитарію, так і для інвестиційних фірм.

Поділитись: