Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Схвалено Рекомендацій щодо відбору проєктів екологічного спрямування для їх фінансування коштами, вирученими від розміщення зелених облігацій

НКЦПФР прийнято Рішення № 433 від 10.04.2024р. «Про схвалення Рекомендацій щодо відбору проєктів екологічного спрямування для їх повного або часткового фінансування та/або рефінансування коштами, що виручені від розміщення зелених облігацій».

 

Мета Рекомендацій – сприяючи відбору українськими емітентами проєктів для зелених облігацій на основі міжнародно визнаних підходів, зокрема, таксономії екологічно сталої економічної діяльності Європейського Союзу (The EU taxonomy of environmentally sustainable economic activities, Таксономії ЄС), рекомендацій ICMA, IFC, WB тощо:

 • забезпечити прозорий аргументований відбір проєктів для зелених облігацій;

• унеможливити грінвошінг завдяки відбору належних проєктів;

• сприяти зростанню довіри та інвестицій з боку іноземних та внутрішніх інвесторів.

 

Рекомендації розроблені з урахуванням нормативно-правових актів та рекомендацій провідних учасників глобального та європейського ринку капіталів – Європейської комісії (European Commission, EC), Міжнародної асоціації ринків капіталу (International Capital Market Association, ICMA), Міжнародної фінансової корпорації (International Finance Corporation, IFC) та Світового банку (World Bank, WB).

Поділитись: