Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

До уваги учасників ПАРД!

Шановні колеги!

В порядку планової підготовки до Загальних зборів членів ПАРД, на яких планується розглянути питання щодо формування складу Дисциплінарної колегії ПАРД, профільних комітетів ПАРД, бази тимчасових керівників та складу суддів Постійно діючого третейського суду ПАРД,  просимо вас направляти пропозиції щодо відповідних кандидатів.

Дисциплінарна колегія ПАРД проводить розслідування фактів порушення членами ПАРД норм законодавства на ринку цінних паперів, норм професійної діяльності та професійної етики, а також фактів невиконання членами ПАРД окремих рішень ПАРД, Правил ПАРД.

Комітет з питань діяльності професійної інвестиційних фірм проводить роботу з експертного аналізу законодавчих ініціатив та проведення заходів з удосконалення законодавчого регулювання діяльності інвестиційних фірм

Комітет депозитарної діяльності проводить роботу з експертного аналізу законодавчих ініціатив та проведення заходів з удосконалення законодавчого регулювання депозитарної діяльності депозитарних установ.

Комітет з питань фінансового моніторингу  проводить роботу з експертного аналізу законодавчих ініціатив та проведення заходів з удосконалення законодавства з питань фінансового моніторингу

Правовий комітет проводить роботу з експертного аналізу законодавчих ініціатив, які безпосередньо стосуються діяльності учасників ринків капіталу, забезпечення проведення заходів удосконалення законодавства сфери ринків капіталу, надання висновків, рекомендацій та пропозицій щодо правозастосування.

Комітети можуть розглядати будь-які питання професійної діяльності членів ПАРД, розробляти проекти стандартів професійної діяльності на фондовому ринку, методичні рекомендації та інструкції у межах своїх повноважень.

База тимчасових керівників – формується на виконання норми ст. 39 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (із змінами).

Тимчасовим керівником може бути лише особа, яка має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, вищу освіту у галузі права або економіки та досвід роботи, необхідний для виконання функцій тимчасового керівника, відповідно до вимог, встановлених Комісією.

Судді Постійно діючого третейського суду ПАРД для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин відповідно до положень Закону України «Про третейські суди», Положення про Постійно діючий третейський суд ПАРД, Регламенту Постійно діючого третейського суду ПАРД та законодавства України.

Третейським суддею Третейського суду ПАРД може бути громадянин України, віком не молодший 26 років, який має вищу юридичну освіту та/або стаж роботи на фінансовому ринку за спеціальністю не менше 5 років.

 

Інформацію про кандидатів можна подати шляхом заповнення форми

Поділитись: