Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

До 01 вересня 2024 року усі профучасники мають зареєструватися у системі КІС та оновити дані

22 травня 2024 року НКЦПФР прийнято Рішення № 640 «Про застосування засобів комплексної інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (КІС) в якості офіційного каналу зв’язку».

Цим Рішенням визнано обов’язковим для профучасників використання електронного кабінету користувача для інформаційної взаємодії з НКЦПФР (крім подання регламентованої інформації та звітних даних).

До 01 вересня 2024 року учасникам ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі – користувач) слід здійснити:

первинну реєстрацію в електронному кабінеті користувача у підсистемі КІС за посиланням https://services.nssmc.gov.ua;

після отримання підтвердження, що користувача ідентифіковано, отримати доступ до інформації, що міститься в електронному кабінеті користувача, здійснити перевірку та, за потреби, оновити (актуалізувати) дані.

 

Первинна реєстрація в електронному кабінеті користувача у підсистемі КІС здійснюється із застосуванням електронного підпису користувача:

для юридичної особи – що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, який повинен містити ідентифікаційні дані юридичної особи, представником якого є уповноважена особа (повне або офіційне скорочення найменування та ідентифікаційний код юридичної особи);

для фізичної особи – що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, який повинен містити ідентифікаційні дані фізичної особи.

У разі якщо кваліфікований сертифікат відкритого ключа користувача не містить даних, зазначених цим пунктом, первинна реєстрація користувача не може бути проведена.

Електронний кабінет користувача КІС застосовується для обміну (надсилання та отримання) електронних документів в інформаційній взаємодії з НКЦПФР. Електроні документи НКЦПФР відправлені (розміщені) в електронному кабінеті користувача КІС мають юридичну силу та вважаються отриманими користувачем.

 

У рішенні № 640 зазначено, що воно набуває чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування.

!! Проте, оприлюднений на офіційному сайті НКЦПФР текст рішення №640 не містить інформації про факт реєстрації такого рішення Міністерством юстиції України, як того вимагає норма ч. 5. ст. 30 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», не дає обґрунтованих підстав вважати, що рішення № 640 набуває чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на сайті НКЦПФР.

Рішення № 640 не визначає особливості діяльності учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду, а тому на нього не розповсюджується норма абзацу другого ч. 6
ст. 30 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».

Поділитись: