Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Про порядок фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства та розгляду справ про порушення в умовах воєнного стану

Рішенням НКЦПФР № 627 від 21.05.2024 затверджено «Порядок фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства та розгляду справ про порушення профільного законодавства  в умовах воєнного стану». Рішення набрало чинності з 22 травня 2023 року - дня, наступного за днем його офіційного опублікування на сайті НКЦПФР.

Цей Порядок розроблено з урахуванням нової редакції Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», а також Закону України «Про адміністративну процедуру» та визначає процедури:

-          фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства;

-          порядку оформлення та документування порушення профільного законодавства;

-          порядку розгляду справ про порушення профільного законодавства;

-       порядку винесення рішень уповноваженими особами за наслідками розгляду справ та моніторингу їх виконання.

 

До моменту початку функціонування в електронному кабінеті користувача у підсистемі Комплексної інформаційної системи розділу «Правозастосування», обмін документами здійснюється засобами поштового зв’язку та/або шляхом відправлення на офіційну електронну адресу.

З дня набрання чинності цим рішенням положення Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, застосування санкцій або інших заходів впливу, затверджених рішенням Комісії від 28 липня 2020 року №405, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2020 року за № 966/35249, не застосовуються.


Рішенням НКЦПФР № 636 від 22.05.2024 року затверджено форми документів (додатків) до Порядку фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства та розгляду справ про порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану.

Рішення №636 набрало чинності з 23 травня 2023 року - дня, наступного за днем його офіційного опублікування на сайті НКЦПФР.

Рішенням НКЦПФР № 682 від 30.05.2024 року внесено зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2024 року №636, а саме доповнено новою формою постанови про оголошення перерви в розгляді справи про правопорушення. Рішення № 682 оприлюднено на сайті НКЦПФР 30.05.2024.

 

Окрім того на офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено її рішення №639 від 22.05.2024 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2020 № 405

У рішенні № 639 зазначено, що воно набуває чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування.

Проте, оприлюднений на офіційному сайті НКЦПФР текст рішення №639 не містить інформації про факт реєстрації такого рішення Міністерством юстиції України, як того вимагає норма ч. 5. ст. 30 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», не дає обґрунтованих підстав вважати, що рішення № 639 набуває чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на сайті НКЦПФР.

Рішення № 639 не визначає особливості діяльності учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду, а тому на нього не розповсюджується норма абзацу другого ч. 6 ст. 30 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».

Поділитись: