Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Про подання аудитором інформації до НКЦПФР про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози та недотримання пруднормативів.

23.05.2024 НКЦПФР прийнято Рішення № 641 « Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності або іншого обов’язкового завдання надавачу фінансових послуг, який не є підприємством, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку».

Рішення стосується суб’єкта аудиторської діяльності, який надає аудиторські послуги надавачу фінансових послуг, який не є підприємством, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює НКЦПФР.

Дія цього рішення не поширюється на банки і страховиків.

Рішенням затверджено форму інформації про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози та наявності модифікованої думки, а також форму інформації про встановлені факти недотримання встановлених пруденційних вимог та нормативів.

Повідомляти про встановлені факти аудитор має невідкладно (негайно), не пізніше дати підписання аудиторського звіту або звіту суб’єкта аудиторської діяльності.

При цьому, суб’єкти аудиторської діяльності, які установили факти щодо порушення надавачем фінансових послуг законодавства, суттєвої загрози або сумнівів щодо можливості надавача фінансових послуг продовжувати діяльність на безперервній основі, наявності щодо надавача фінансових послуг модифікованої думки (думки із застереженням, негативної або відмови від висловлення думки) та недотримання встановлених пруденційних вимог та нормативів, під час надання надавачу фінансових послуг аудиторських послуг з 01 січня 2024 року та до дати набрання чинності цим рішенням, повинні протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим рішенням подати до Комісії інформацію за формою, встановленою цим рішенням.

 

Це рішення набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.

 

Проте, оприлюднений на офіційному сайті НКЦПФР текст рішення №641 не містить інформації про факт реєстрації такого рішення Міністерством юстиції України, як того вимагає норма ч. 5. ст. 30 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», не дає обґрунтованих підстав вважати, що рішення № 641 є офіційно опублікованим 23.05.2024р.

Рішення № 641 не визначає особливості діяльності учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду, а тому на нього не розповсюджується норма абзацу другого ч. 6 ст. 30 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».

Поділитись: