Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Опитування

Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так
96,9%
Ні
3,1%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так
88,7%
Ні
11,3%
Чи володієте Ви інформацією про виконання сторонами договорів, в яких торговець цінними паперами не бере участі в розрахунках?
Так, у 100% випадків
0,7%
У 75 - 99% випадків
2,2%
У 50 – 75% випадків
0,7%
У 25 – 50 % випадків
11,7%
До 25 % випадків
5,1%
Ні, не володіємо
79,6%
Згідно Закону після 12.10.2015 року НБУ може прийняти рішення про передачу державних та муніципальних цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію
Підтримую, вважаю, що всі цінні папери мають обслуговуватись Центральним депозитарієм
83,4%
Підтримую, але вважаю, що наразі передання цп на обслуговування від НБУ до ЦД є передчасним
2,8%
Не підтримую, вважаю, що державні та муніципальні цп мають обслуговуватись НБУ
13,8%
Як Ви ставитесь до запровадження обов’язку депозитарної установи передавати резервні копії баз даних системи депозитарного обліку за станом на кінець останнього операційного дня тижня на зберігання до Центрального депозитарію?
Підтримую, це сприятиме збереженню інформації в системі депозитарного обліку
3,7%
Підтримую, але вважаю, що періодичність передання резервних копій має бути більшою
1,9%
Не підтримую. Питання збереження та захисту інформації в системі депозитарного обліку має вирішуватись іншими шляхами
94,4%
Чи підтримуєте Ви ініціативу Комісії щодо переведення обліку ЦП, що належать «сплячим акціонерам», на рахунок емітента у Центральному депозитарії?
Так
51,7%
Ні
48,3%
Чи вважаєте Ви за необхідне надання Комісії повноважень щодо регулювання та контролю ціноутворення на фондовому ринку?
Так, на сьогодні ціноутворення не завжди зрозуміле
4,9%
Так, проте тільки на біржовому ринку
1,6%
Так, проте тільки на поза біржовому ринку
%
Ні, сторони вправі самі визначати договірну вартість цінних паперів
93,4%
Чи підтримуєте Ви закон щодо зниження кворуму загальних зборів акціонерів до 50% (ПЗУ реєстр. № 1310)?
Ні
28,5%
Так
71,5%
Чи вважаєте Ви необхідним запровадження на рівні законодавства обмежень у проведенні депозитарних операцій для депонентів, які не привели договір про відкриття рахунку у відповідність до нового законодавства?
Так, адже запровадження обмежень сприятиме переукладенню депонентами договорів
41.2%
Ні, не бачу необхідності та складностей у роботі
58.8%
Чи необхідним є запровадження на рівні законодавства можливості виплати депозитарною установою дивідендів спадкоємцям депонента?
Так
59.4%
Ні
40.6%
Як Ви вважаєте, операція списання прав на цінні папери з рахунку депонента внаслідок погашення повинна бути:
безумовною
70.2%
проводитись виключно за розпорядженням депонента
29.8%
Як Ви вважаєте, чи має бути підставою для анулювання ліцензії нездійснення ліцензіатом професійної діяльності протягом року?
Так
7.0%
Ні
65.4%
Тільки у разі нездійснення діяльності за всіма видами діяльності, на які особа отримала ліцензію
27.6%
Чи вважаєте Ви необхідним призначення депозитарними установами індивідуальних ідентифікаційних кодів власникам цінних паперів-нерезидентам?
Так
8.7%
Ні, необхідним є скасування даної вимоги
69.8%
Призначення таких кодів є необхідним лише для нерезидентів-власників державних цінних паперів
21.4%
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 89%
Ні 11%