Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

ПАРД& АФП пропонуює внести зміни до закону про ліцензування стосовно контролю українських підприємств резидентами держави-агресора

ПАРД&АФП звернулася до Голови комітету з питань промислової політики та підприємництва з пропозиціями внести зміни до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (щодо посилення контролю за резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України).

Як відомо, 2 березня 2015 року був прийнятий Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» N 222-VIII (далі - Закон), який набрав чинності 28.06.2015р. Цей закон зачіпає інтереси членів ПАРД, суб’єктів інфраструктури фондового ринку та інвесторів в цінні папери, яких обслуговують члени ПАРД – торговці цінними паперами та депозитарні установи.

Статтею 16 вказаного Закону серед підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії передбачено наступну:

«9) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.»

Ця норма має негативні наслідки: для уникнення анулювання ліцензії ліцензіати здійснюватимуть викуп власних акцій (часток) у власників – суб’єктів країни-агресора, що призводитиме до відтоку грошей з України до країни-агресора. У випадку анулювання ліцензії підконтрольні суб’єктам країни-агресора підприємства припинятимуть свою діяльність, що призводитиме до виплати коштів при ліквідації підприємств з України на користь засновників – резидентів країни-агресора.

Тому ПАРД&АФП пропонує внести зміни до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», сутність яких полягає у наступному:

у випадку встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата з боку резидентів держави-агресора, орган ліцензування призначає довірених осіб, яким передаються права за акціями чи іншими корпоративними правами, що належать суб’єктам країни-агресора;

суб’єкти країни-агресора не мають права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу у вищому органі управління ліцензіата та будь-яким іншим чином реалізовувати права за акціями чи іншими корпоративними правами ліцензіата.

Нагадаємо, що до корпоративних прав відносяться права, які випливають із (і) права власності на акції акціонерного товариства або (іі) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (ііі) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки.

Вказаний підхід дозволить забезпечити оперативний контроль з боку держави України над підприємствами, підконтрольними сьогодні резидентам держави-агресора, оскільки управління контрольним пакетом акцій (часток) ліцензіата дозволить довіреній особі держави призначати менеджмент на підприємстві ліцензіата. Це унеможливлює виведення грошових коштів з підконтрольних суб’єктам країни-агресора підприємств на користь інших власників - суб’єктів країни-агресора.

ПАРД&АФП просить народних депутатів України розглянути проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (щодо посилення контролю за резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України) та внести його на розгляд Верховної Ради України.

Поділитись: