Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

14 травня Комітети ПАРД обговорять Концепцію «Реформа інфраструктури ринків капіталу»

14 травня 2018 року відбудеться відкрите спільне засідання Комітету депозитарної діяльності ПАРД та Торгового комітету ПАРД, на якому учасники обговорять Концепцію «Реформа інфраструктури ринків капіталу», розроблену за підтримки ЄБРР робочою групою у складі фахівців НКЦПФР, НБУ, Національного депозитарію України, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, юридичної̈ фірми Sayenko Kharenko, тощо. В документі враховані рекомендації міжнародної̈ консалтингової̈ фірми Oliver Wyman, яка на замовлення ЄБРР оцінювала стан інфраструктури ринків капіталу України.

Згідно зазначеної Концепції пропонується викласти Закон України "Про депозитарну систему України" у новій редакції та істотно змінити положення про кліринг у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" з урахуванням його нової редакції, передбаченої Законопроектом про ринки капіталу. Концепція також містить детальний перелік інших змін до Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших законів, що регулюють сферу інфраструктури ринків капіталу. Після внесення змін до законів, НКЦПФР та НБУ мають оновити власні підзаконні нормативно-правові акти з метою приведення їх у відповідність.

Концепція описує пропозиції щодо внесення змін до законів України та основних підзаконних нормативно-правових актів та включає розділи про клірингову діяльність, депозитарну систему, короткий розділ з питань торгового репозиторію та деякі питання оподаткування транзакцій за якими здійснюється кліринг, використанню електронних документів та перехідним положенням під час трансформації існуючої та запропонованої моделі.

Цією Концепцією запроваджується оновлення українського законодавства у векторі наближення його до законодавства ЄС, яке полягає в консолідації виконання функцій центрального депозитарію НДУ (поступова передача функцій від НБУ до НДУ), скасовується законодавча монополія Розрахункового центру (клірингова діяльність центрального контрагента має здійснюватися кліринговими установами на підставі ліцензії), модель клірингу залежить від ліквідності фінансового інструменту, розрахунки за інструментами, які торгуються на біржі, мають здійснюватися через рахунки центральних контрагентів в НБУ, встановлюється вимога щодо сегрегації активів тощо.

Наразі маємо нагоду на етапі до підготовки проектів законодавчих актів, які мають бути роз-роблені/змінені згідно із Концепцією, обговорити та підготувати пропозиції до документу, який встановлює основні напрямки реформування інфраструктури щодо проведення депозитарно-розрахункових операцій та клірингової діяльності.

З текстом Концепції ви можете ознайомитись за посиланням.

ПАРД, враховуючи важливість цієї Концепції, положення якої мають стати основою нових законопроектів, що суттєво вплинуть на подальший розвиток фондового ринку, ініціює проведення відкритого засідання Комітетів ПАРД та пропонує членам ПАРД, які зацікавлені взяти участь у обговоренні цієї Концепції, що буде презентована представниками юридичної̈ фірми Sayenko Kharenko, зареєструватись за посиланням.

Захід  відбудеться 14.05.2018 року з 13.00 до 15.00 у Київському пресс-клубі за адресою: вул. Хрещатик, 27А, 2 поверх.

Поділитись: