Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Комісія розробила проект Рекомендацій для СПФМ щодо віднесення клієнтів до тих, що мають високий рівень ризику

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.


НКЦПФР розроблено проект Рекомендації суб'єктам первинного фінансового моніторингу - професійним учасникам фондового ринку (ринку цінних паперів) небанківським фінансовим установам, якою пропонується визначити додаткові, порівняно з діючим законодавством, критерії, що відносять клієнта до такого, який має високий рівень ризику.

23.09.2016 року проект Рекомендації було розглянуто на засіданні Комітету НКЦПФР з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку.

Представник ПАРД, якого було запрошено на засідання, озвучив членам Комітету пропозиції та зауваження Асоціації стосовно проекту Рекомендацій, серед яких варто виділити основні:

  • зменшити кількість критеріїв, за якими присвоєння високого рівня ризику здійснюється автоматично. Проект Рекомендації передбачає запровадження дев’яти додаткових критеріїв, які будуть застосовані до широкого кола клієнтів. Вказане значно збільшить кількість випадків проведення обов’язкового фінансового моніторингу, що, у свою чергу, підвищить навантаження на співробітників та затрати профучасників;
  • деталізувати критерії. У запропонованій редакції проект Рекомендації містить ряд формулювань, які допускають їх розширене та неоднозначне трактування;
  • одночасне з введенням нових критеріїв  забезпечення доступу до джерел інформації, необхідної СПФМ для здійснення аналізу фінансової операції на предмет наявності  запроваджуваних ознак.

За результатами обговорення члени Комітету дійшли висновку щодо необхідності подальшого доопрацювання проекту Рекомендації.

Присутнім представникам СРО та НДУ було запропоновано до 28.09.2016 року письмово надати НКЦПФР свої пропозиції та зауваження.

Асоціація пропонує Вам долучитися до роботи над проектом Рекомендацій та надати свої пропозиції та зауваження до  27.09.2016 року на електронну адресу: [email protected] (контактна особа – Сергій Ластівка). 

Поділитись: