Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

ПАРД взяла участь в обговоренні законопроекту №6303

17 квітня 2018 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності було розглянуто проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу" за реєстраційним номером 6303 від 06.04.2017 р., який було рекомендовано направити до Комітету для підготовки на повторне перше читання.

ПАРД приймала активну участь у Робочій групі по обговоренню даного законопроекту. Серед всіх пропозицій, які висловлювалися ПАРД були такі, що отримали підтримку розробників та такі, що такої підтримки не отримали. До перших можна віднести пропозиції, які стосуються внесення змін до:

  • Кримінального кодексу України. Щодо розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на фондовому ринку.
  • Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Щодо  Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКЦПФР; комітетів НКЦПФР, щоб учасники фондового ринку мали право приймати участь у відкритих засіданнях комітетів, оприлюднення переліку учасників фондового ринку, відносно яких проводилось оцінювання на веб-сайті Комісії; поширення статусу державних службовців на службовців центрального апарату і територіальних органів НКЦПФР; виключення із переліку адміністративних послуг, які надає НКЦПФР, пунктів що тією чи іншою мірою стосуються завершення учасником фондового ринку його професійної діяльності, тощо.

До пропозицій, які не були враховані, відносяться важливі для фондового ринку питання, які стосуються:

  • Порядку надання зауважень та пропозицій стосовно нормативно-правових актів НКЦПФР. Зокрема, ПАРД підготувала пропозиції в частині запровадження нових процедур створення та набуття чинності нормативних документів Комісії.
  • Механізму спkати учасниками фондового ринку внесків на регулювання. Варто підкреслити, що ПАРД неодноразово пропонувала різні підходи, однак жоден з них не був підтриманий.

Поділитись: