Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Депозитарні установи мають до 30.04.2018 року розблокувати ЦП, що були заблоковані в системах реєстрів реєстроутримувачами

Відповідно до Рішення НКЦПФР від 21.12.2017  № 914, яке набрало чинності 30.01.2018 року, НКЦПФР зобов’язала депозитарні установи, розблокувати цінні папери, що були заблоковані в системах реєстрів реєстроутримувачами.

Депозитарним установам, в системі депозитарного обліку яких на рахунках у цінних паперах власників, що обслуговуються на підставі договору з емітентом, обліковуються цінні папери із збереженим режимом обтяження цінних паперів зобов’язаннями, який був до їх переведення у бездокументарну форму накладений реєстроутримувачем відповідно до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 року № 60, або Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2007 року за № 49/13316, на підставі оригіналу або нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть власника необхідно:

 - не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності Рішення № 914, тобто до 30.04.2018 року, здійснити дії щодо розблокування таких цінних паперів.

 

Також зазначаємо, що Рішенням № 914 визначено порядок  реалізації права заставодержателя у позасудовому порядку здійснити стягнення на цінні папери, що є предметом застави.  У звязку з цим, ДУ необхідно привести у відповідність свої внутрішні документи до 30.04.2018 року. Детальніше за посиланням https://www.pard.ua/uk/news/4726-/

Поділитись:
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 89%
Ні 11%