Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Оновлення інформації щодо FATCA

ПАРД здійснює методологічну та консультативну підтримку учасників асоціації у питаннях виконання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA).На сайті Державної податкової служби України 2 серпня 2021 року опубліковано нові повідомлення, пов'язані із процесом подання звітів про підзвітін рахунки (FATCA):

1) Державною податковою службою України 21 липня 2021 року отримано відповідь від Служби внутрішніх доходів Сполучених Штатів Америки, якою підтверджено попередньо надану позицію про неможливість продовження або організацію додаткових тестових сесій як для фінансових установ, так і для іноземних податкових адміністрацій до кінця 2021 року. Наступний відкритий тестовий період запланований на червень 2022 року.

Коментар ПАРД: Тобто звіти за періоди з 2014 по 2020 роки необхідно відправити до 1 вересня 2021 року.

2) На сьогодні проходить введення в експлуатацію Інформаційно-телекомунікаційної системи «Міжнародний автоматичний обмін інформацією» (в частині обробки звітів про підзвітні рахунки FATCA). Про початок приймання звітності буде повідомлено на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України (далі - ДПС), а також фінансовим агентам буде надіслано сповіщення на електронну адресу, вказану при реєстрації в Міжнародній службі обміну даними.

Після введення в експлуатацію, програмне забезпечення ДПС буде готове до масової подачі звітів фінансовими агентами.

Коментар ПАРД: Відправлення звітів у промисловому середовищі до отримання сповіщення від ДПС не гарантуватиме обробку звітів.


3) Міністерством фінансів України наказом від 09.06.2021 року №334 внесено зміни до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.08.2020 року № 496.

Коментар ПАРД: Серед нововведень варто виділити такі - ДПС повідомляє фінансового агента про прийняття звіту або про відмову у прийнятті звіту на електронну адресу, вказану фінансовим агентом. Адресу електронної пошти фінансовий агент може повідомити на електронну адресу ДПС: [email protected] із зазначенням коду за ЄДРПОУ та ідентифікатора GIIN.
Поділитись: